Palvelut oppilaitoksille

Olemme käytettävissä koulutuksissa, oppimisympäristöjen käyttöönotoissa sekä tietokone- ja ohjelmistoasennuksissa.
Meiltä saat osaamista teknologioiden saattamisessa tietoyhteiskunnan vaatimalle tasolle oppilaitoksissa!

Koulutukset

Hyvin suunniteltu koulutustapahtuma antaa parhaat eväät tiedon perillesaattamiseksi käyttäjälle. Suunnittelemme koulutuskokonaisuuksia tarpeidesi mukaan ja koulutamme edustamasi oppilaitoksen pää- tai loppukäyttäjät yhdessä sovitun materiaalin pohjalta. Mikäli sinulla on materiaali jo olemassa, mutta kouluttaja puuttuu, ota yhteyttä meihin!

Koulutussunnitelma, opintomateriaalit, harjoitukset, koko paketti meiltä tilauspohjalta ja ammattitaidolla loppuun asti vietynä uuden tietoteknisen käyttöympäristön jalkauttamisessa. Muista myös kysyä tarjous useamman pienryhmän koulutuksille samaan aiheeseen liittyen!

Kysy Lisää

Oppimisympäristöt

Oppimisympäristöjä kehittämällä ja monipuolistamalla ja ottamalla tieto- ja viestintätekniikka luovalla tavalla mukaan oppimiseen eri ympäristöissä, voidaan hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä tehokkaasti. Virtuaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat myös maantieteellisesti riippumattomat tavat saada kaikki mukaan oppimaan.

Me tarjoamme oppimisympäristöjen asennukset ja käyttöönotot huolella ja sovitulla aikataululla. Digitaalisuus oppimisessa on tätä päivää ja olemmekin erikoistuneet oppimista helpottavien ja sen seurannan mahdollistavien yhteistyöalustojen asennuksiin ja käyttöönottoihin!

Kysy Lisää

Lähi-IT™

Lähi-IT™ tarjoaa sujuvat tietokone- ja ohjelmistoasennukset joko tuntiperustaisesti tai tarjousperiaatteella. Meiltä onnistuu niin Windows kuin Linux työasemien asennus- ja käyttöönottotoimenpiteet. Tarjoamme myös tuki- ja ylläpitopalvelut konesaleille tai oppilaitoksen piiriin kuuluville palvelimille ja työasemille.

Meidät voi kutsua apuun myös muissa tietoteknisissä ongelmatilanteissa. Verkkosuunnitelmat ja -toteutukset tarjoamme alihankintana. Myös työasemien verkko- ja palvelinyhteydet ja laitteistojen päivitykset sujuvasti ajan tasalle meidän avustuksella. Myös ylläpitosopimukset!

Kysy Lisää

Jokainen kansalainen tarvitsee tietotekniikan perustaitoja. Tietotekniikan opetuksen tavoitteena onkin, että opiskelija saavuttaa riittävät tietokoneen ja internetpalveluiden käyttötaidot. Näitä taitoja tarvitaan harrastuksissa, ammateissa ja myös työelämän jälkeen. Taito hankkia tietoa ja käyttää sitä on oleellinen asia tasavertaisessa ja oppivassa yhteiskunnassa. Myös verkko-opetuksen ja muiden oppimisteknologioiden käytön edellytyksenä on tietotekniikan perustaitojen hallinta.


Kansalaisopistot

JSP-IT Solutions Oy

Olemme tietoteknisiin haasteisiin keskittynyt IT-alan yritys. Ydinosaamiseemme kuuluu niin ohjelmistojen suunnittelu ja toteutus kuin tietoteknisen ympäristön asennus- ja käyttöönottotyöt sekä konsultaatio.

Lähi-IT™ ja JSP-Tuote™ ovat JSP-IT Solutions Oy:n tavaramerkkejä.

Y-tunnus: 2721955-5

Sosiaalinen media

Yhteystietomme

+358 44 239 3400 - Jani Hautanen

info@jsp-it.fi - Yleiset asiat ja palaute
myynti@jsp-it.fi - Palvelut ja tuotteet
helpdesk@jsp-it.fi - Tekninen tuki

Rantakyläntie 452, 62800 Vimpeli